Laatbetalers zorgverzekering krijgen boete terug

Zo'n 20.000 Vlamingen die een boete hebben betaald omdat ze te laat hun bijdrage voor de zorgverzekering hadden betaald, krijgen dat geld deze maand automatisch teruggestort.

In april van dit jaar besliste het Vlaams Parlement dat laatbetalers niet langer bestraft worden. Voor wie drie keer op rij zijn bijdrage niet of onvolledig betaalt, blijft de boete wel gelden.

Alle Vlamingen ouder dan 25 moeten jaarlijks 25 euro storten in het Vlaams Zorgfonds. Langdurig zieken kunnen van dat fonds een uitkering krijgen voor niet-medische kosten. Vlamingen die in Brussel wonen, kunnen kiezen om de zorgverzekering te betalen of niet. Wie niet betaalt, kan ook niet van de voordelen genieten.