Nederlandse spijbelaars bij ons aangepakt

Ons land mag binnenkort Nederlandse jongeren die in Vlaanderen naar school gaan, controleren op spijbelen. De Nederlandse staatsssecretaris voor onderwijs heeft daarover afspraken gemaakt met de Vlaamse overheid.

In totaal zitten er bijna 10.000 Nederlandse leerlingen op Vlaamse scholen, vooral in de grensstreek. Als die spijbelen komen ze daar nu makkelijk mee weg, omdat de Nederlandse overheid niet verwittigd wordt.

In de toekomst zal Vlaanderen de Nederlandse leerplichtambtenaar op de hoogte brengen als kinderen per schooljaar meer dan dertig halve dagen niet naar school komen.