Staking in gevangenis van Antwerpen?

In de gevangenis van Antwerpen hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend. De gevangenis is berekend op 439 gedetineerden, maar dit weekend zitten er bijna dubbel zoveel mensen.

"De uitstroom van gedetineerden volgt niet meer de instroom," zegt vakbondsafgevaardigde Guy Milis, "waardoor ons cijfer in Antwerpen toch hoger en hoger wordt. Een jaar of twee geleden hebben we actie gevoerd om het record van 600 aan te klagen, maar nu zitten we aan 765. Dus we gaan eerder naar de 800 dan terug naar de 600."