Kleinkinderen mogen niet meer naar oma en opa

In enkele rusthuizen zijn kinderen de komende weken niet meer welkom. Het is een voorzorgsmaatregel tegen de Mexicaanse griep. Bij de ingang van de rusthuizen hangt de maatregel uit.

"Aangezien kinderen een grote overdrager zijn van ziektekiemen en het aantal besmetting toeneemt, zouden wij u willen vragen het bezoek aan onze bewoners voor jongeren onder de 16 absoluut te vermijden". Dat staat op de brief die aan de ingang van het rusthuis Edelweiss hangt.

Ook in het Geriatrisch Centrum Damiaan in Tremelo zijn kinderen onder de 16 niet meer welkom. De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de rusthuizen is 85 jaar, ze behoren allemaal tot de risicogroep.

De voorzorgsmaatregel tegen het uitbreken van de Mexicaanse griep kan op begrip rekenen bij veel bewoners omdat het de bewoners beschermt. Maar nog meer bewoners betreuren de maatregel omdat ze nu een tijdje hun kleinkinderen of achterkleinkinderen moeten missen. Ouderen mogen wel zelf nog op bezoek bij hun familie, maar dat is niet voor iedereen evident.

Zorgnet Vlaanderen, de koepel van christelijke rusthuizen, is niet van plan om het bezoek van kinderen overal te verbieden. De koepel heeft wel begrip voor de rusthuizen die de maatregel wel uitvaardigen. "Het is niet onverstandig om nodeloze risico's te vermijden omdat kinderen drager kunnen zijn van het virus", zegt Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen, "anderzijds zou het dan toch hopelijk maar over een korte periode gaan. Eens we de effecten van de inentingen zien, kan die periode overbrugd zijn, en in die tijd is het misschien geen onverstandige maatregel."

Meest gelezen