"Verbod op minaretten slecht voor toerisme"

De Zwitserse minister van Justitie waarschuwt dat het verbod op nieuwe minaretten negatieve gevolgen kan hebben voor de uitvoer en het toerisme. Gisteren hebben de Zwitsers in een referendum tegen de bouw van nieuwe minaretten gestemd.

Minister van Justitie Eveline Widmer-Schlumpf zei dat de uitslag een weerspiegeling was van de angst voor het moslim-extremisme maar dat een verbod op minaretten "geen goede manier is om het extremisme tegen te gaan". Widmer-Schlumpf zei op een persconferentie dat ze verwachtte dat de handelsrelaties met andere landen moeiliijker zouden worden en dat er gevolgen zouden zijn  voor de export en het toerisme. De laatste jaren heeft Zwitserland een flinke groei gekend van het toerisme uit de rijke Golfstaten.

De Zwitserse regering en het parlement hadden het initiatief voor het referendum verworpen omdat het een schending was van de Zwitserse grondwet, de vrijheid van godsdienst en de traditie van tolerantie in het land. Maar de regering heeft wel gezegd dat ze de beslissing van het volk zal respecteren en het bouwen van nieuwe minaretten niet meer zal toestaan.

In de hoofdstad Bern is gisteravond al betoogd tegen het verbod. Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat een verbod dat uiitsluitend van toepassing is op een godsdienst, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met verschillende VN-verklaringen. Ze wijzen erop dat orthodoxe vluchtelingen uit ex-Joegoslavië bijvoorbeeld wel nog orthodoxe kerken mogen optrekken. Een groene Zwitserse partij heeft al aangekondigd dat ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg stapt om het verbod aan te vechten.

Vier minaretten

In Zwitserland hebben slechts vier van de naar schatting 130 tot 160 islamitische gebedshuizen of culturele centra een minaret. Die mogen blijven staan. Het oproepen tot het gebed vanaf een minaret is er verboden. In het land met 7 miljoen inwoners leven zowat 300.000 moslims, vooral uit Bosnië, Kosovo en Turkije. Zowat een op de tien van hen zou ook daadwerkelijk zijn godsdienst actief belijden.