Denen willen CO2-uitstoot met 50 % verminderen

De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2020 met de helft naar omlaag ten opzichte van 1990. Dat staat in een ontwerptekst van Denemarken, dat weldra de Klimaatconferentie voorzit. Het persagentschap Reuters kon de tekst al inkijken.

Op langere termijn, tegen 2050, moeten de rijke landen 80 procent van de reductie voor hun rekening nemen, volgens het Deense voorstel. De ontwerptekst, die de basis moet worden van een politiek akkoord op de Klimaatconferentie in Kopenhagen, stelt voor om 2020 te nemen als het jaar waarin de uitstoot van broeikasgassen het hoogst zal zijn.

De Deense premier Lars Lokke Rasmussen zei dat hij een "politiek bindende overeenkomst" wil van 5 tot 8 pagina's, met een aantal bijlagen die de verplichtingen voor elk land specifiëren. In de loop van 2010 zou dat akkoord dan omgezet moeten worden in een wettelijk verdrag.

Het Deense voorstel wil voorkomen dat de temperatuur met meer dan 2 graden stijgt. Volgens wetenschappers is een dergelijke stijging nog beheersbaar, bij een grotere stijging worden er erg grote problemen verwacht.

Steeds meer landen beloven hun CO2-uitstoot te verminderen, maar lang niet genoeg om die strenge norm te halen.  Ook sinds het ondertekenen van het Kyoto-protocol over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, waarvoor in Kopenhagen een opvolger wordt gezocht, is de uitstoot van CO2 nog met 6,5 procent gestegen.