Ontslag trage rechter ongedaan gemaakt

Het Hof van Cassatie heeft het ontslag van de Brugse rechter die te traag werkte ongedaan gemaakt. De man krijgt als tuchtsanctie wel twee maanden gedeeltelijke inhouding van zijn wedde opgelegd.

De Brugse rechter werd in 2006 voor het eerst op de vingers getikt. Er werden hem toen een zestigtal dossiers onttrokken, omdat het vonnis te lang op zich liet wachten. Dit had nadelige gevolgen voor de betrokken partijen. De rechter werd toen ook tijdelijk geschorst.

In juni 2007 werd een nieuwe tuchtprocedure opgestart.  Het hof van beroep in Gent sloot zich toen aan bij het advies van de nationale tuchtraad om de man te ontslaan, maar dat ontslag is nu dus ongedaan gemaakt.

Die beslissing veroorzaakt nogal wat commotie in Brugge. De orde van advocaten heeft nog niet gereageerd, maar een Brugse rechter zei alvast dat hij het een kaakslag vindt voor alle magistraten die op een snelle en degelijke manier hun werk doen.