Vakbonden betogen vrijdag in Brussel

De socialistische en liberale vakbonden betogen vrijdag in Brussel voor meer bescherming van de werknemers. De vakbonden reageren ontgoocheld na overleg met premier Leterme over de slechte economische toestand in ons land. De christelijke vakbond beslist morgen of hij mee betoogt.

Premier Yves Leterme (CD&V) heeft vanmorgen met de vakbonden gepraat over de economische toestand. Na de middag kwamen de werknemers over de vloer bij de premier. De bonden reageerden na afloop ontgoocheld. "Als het beleid niet verandert, zullen er nog 90.000 werklozen bij komen", klinkt het. 

De vakbonden zijn bezorgd over de golf van ontslagen die momenteel over ons land rolt. "Wij hebben onze grieven overgemaakt aan de premier, maar met duidelijke oplossingen kwam die niet. De regering zegt dat ze al veel gedaan heeft en dat alles nu wordt uitgevoerd", zei ACV-voorzitter Luc Cortebeeck na het onderhoud.

Bonden willen arbeiders beschermen

De bonden vragen vooral dat er iets gedaan wordt aan de blijvende discriminatie tussen arbeiders en bedienden als het gaat over ontslagvergoeding. Arbeiders kunnen veel gemakkelijker op straat gezet worden en zij werken juist in die sectoren die het hardst zijn getroffen door de crisis. België is trouwens een van de weinige landen in Europa waar er nog een verschillend statuut bestaat voor arbeiders en bedienden.

Maar Leterme vertelde de bonden dat de discussie over het verschillende statuut van arbeiders en bedienden gevoerd moet worden binnen het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. De federale regering zal dus met andere woorden geen initiatieven nemen.

"De regering zegt nu: "Doe dit zelf." Maar wij verwachten nu wel dat de regering de werkgevers stimuleert", zei Cortebeeck.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw betreurde dat "de vakbonden hun verantwoordelijkheid hebben genomen en dat het dan niet fair is dat we geen antwoorden krijgen op onze vragen". Volgens De Leeuw zullen er nog 90.000 werklozen bij komen als het beleid niet wijzigt.

Betoging nu vrijdag

De socialistische vakbond ABVV heeft alvast besloten om nu vrijdag te manifesteren in Brussel voor meer sociale bescherming. Ook de liberale vakbond ACLVB stapt mee in de betoging. De christelijke vakbond ACV beslist morgen of ze al dan niet meebetoogt. Het ABVV eist onder meer een moratorium op de ontslagen en een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden.

"Na het overleg van deze ochtend kunnen we alleen maar vaststellen dat er geen gevolg wordt gegeven aan de herhaalde oproep tot meer bescherming van de werknemers, die het slachtoffer zijn van een crisis waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn en die sommigen als voorwendsel inroepen om de winsten van de ondernemingen op te krikken en hun positie op de financiële markten te verstevigen", stelt het ABVV in een persbericht.