"Modernisten" verliezen slag om Sark

In Engeland heeft het hoogste rechtscollege een eis verworpen om twee feodale functies op het autonome Kanaaleiland Sark af te schaffen. De "seigneur" en "senechal" zullen dus nog een tijdje voort kunnen regeren.

Het eilandje met 600 inwoners voor de kust van Normandië geniet al vier eeuwen een vrijwel volledige autonomie. Het wordt al die tijd bestuurd door een "'seigneur", die de regering voorzit, en een "senechal", die toezicht houdt op het juridisch apparaat.

Sinds vorig jaar worden de Chief Pleas, de regering als het ware, democratisch verkozen. Dat gebeurde onder druk van twee Britse miljardairs die op het eiland zijn komen wonen, de gebroeders Barclay, die eigenaar zijn van de krant The Daily Telegraph (foto).

Die twee broers wilden de functies van seigneur en senechal afschaffen. Die twee maken deel uit van de Chief Pleas alhoewel ze niet verkozen zijn. Volgens de broers Barclay was dat in strijd met het Europese Verdrag over de Rechten van de Mens.

Een Engelse rechtbank heeft echter geoordeeld dat dat niet zo is. Of de broers de zaak naar het Europese Hof van Justitie zullen brengen, is nog niet duidelijk.

De meeste inwoners van Sark stammen af van kolonisten die in 1565 door koningin Elizabeth I werden gestuurd, onder leiding van de eerste seigneur.