"Ouderschapsverlof en tijdskrediet zijn geen synoniemen"

De omzetting van de Europese richtlijn over de verlenging van het ouderschapsverlof in Belgische wetgeving belooft een moeilijke opgave te worden. De zelfstandigenorganisatie Unizo loste meteen een schot voor de boeg van de politici door op te merken dat er in België al genoeg vormen van tijdskrediet bestaan. "Kortzichtig", klinkt het bij de SP.A.

Gisteren gaven de Europese ministers van Sociale Zaken groen licht om het ouderschapsverlof in de Europese Unie te verlengen naar vier maanden. In België geldt momenteel een periode van drie maanden.

De lidstaten van de Unie krijgen tot 2012 de tijd om de richtlijn in eigen nationale wetgeving om te zetten. In ons land zal dat echter niet zonder slag of stoot verlopen. Werkgeversorganisaties zijn namelijk niet happig op die extra maand ouderschapsverlof en vinden dat er al genoeg vormen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking bestaan in ons land. Alles dreigt op termijn onbetaalbaar te worden, menen ze.

Unizo liet vandaag weten dat België van de EU andere verlofsystemen in rekening mag brengen om aan de nieuwe Europese ondergrens van vier maanden te komen. Zo staat het letterlijk in de richtlijn, luidt het. De implementatie van de richtlijn in Belgische wetgeving mag niet leiden tot een uitbreiding van de al bestaande verlofsystemen in ons land, vindt Unizo.

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) is het daar niet mee eens. "De nieuwe regelgeving geeft ouders in heel Europa een fundamenteel recht om minstens vier maanden vrij te nemen voor de zorg van hun eigen kind of een geadopteerd kind", zegt ze.

Volgens haar maakt Unizo "gebruik van deze nieuwe regelgeving om de aanval in te zetten op tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Van het recht op het één gebruikmaken om het recht op het ander af te bouwen, kan niet de bedoeling zijn, meent Van Brempt. "Ouderschapsverlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn geen synoniemen."

Van Brempt verwijt Unizo "kortzichtigheid". "Werknemers de ruimte geven zichzelf te herbronnen, geeft een belangrijke meerwaarde aan het economische weefsel. De werkgevers zouden dit moeten weten. Dat is niet hetzelfde als tijd maken voor je kind(eren)."