Smet legt inspecties aan Franstaligen uit

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) heeft in het parlement van de Franstalige Gemeenschap uitleg gegeven over de inspecties in de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel.

Vlaanderen heeft onlangs een decreet goedgekeurd waardoor de scholen, die een Franstalig leerprogramma volgen, maar in Vlaanderen gevestigd zijn, door Vlaamse inspecteurs beoordeeld zullen worden op het halen van de eindtermen.

De Franstaligen hebben fel geprotesteerd tegen het decreet en zien dit als een daad van agressie tegenover de scholen die een Franstalig programma volgen.

Smet wilde daarom met de Franstalige collega's overleggen en enkele misverstanden uit de weg ruimen, maar veel indruk heeft die uitleg niet gemaakt. "Dit decreet is absoluut vijandig en onaanvaardbaar omdat het elke dialoog uitsluit en met geweld wordt opgelegd", zei Leon Walry van de PS.

De Franstaligen vragen om het decreet uit te stellen. "Misschien kunt u het decreet verloren laten gaan, ervoor zorgen dat het niet in het Staatsblad terecht komt?", vroeg Marc Elcheron van Ecolo. Maar dat is voor Smet geen optie en dus zullen de Franstaligen het decreet alsnog aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.