Verdrag van Lissabon treedt in werking

Het Verdrag van Lissabon treedt vandaag in werking. Het verdrag geeft de Europese Unie nieuwe bevoegdheden en er gelden ook nieuwe beslissingsprocedures.

Zo verliezen lidstaten enkele veto's en zal bijna altijd meerderheid tegen minderheid beslist worden, behalve als het gaat om defensie, buitenlands beleid en belastingen.

Het Europees Parlement en de nationale parlementen krijgen ook meer macht. Op bijna alle gebieden zal het Europees Parlement samen met de Raad van Ministers beslissen over Europese wetten. Ook bij de opmaak van de Europese begroting krijgt het parlement meer te zeggen.

De meest zichtbare verandering is de aanstelling van twee nieuwe vertegenwoordigers van de Unie: president Herman Van Rompuy, hij start in januari, en minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, Catherine Ashton, zij start vandaag al in haar nieuwe functie. Ze zal de komende maanden de nieuwe Europese diplomatieke dienst uitbouwen. Daar zullen ook 30 Belgische diplomaten bij zijn.

Van Rompuy heeft zijn mandaat voor 2,5 jaar gekregen, mogelijk verlengbaar tot 5 jaar. Ashton heeft haar functie voor 5 jaar gekregen.