"Tijd is rijp voor vrouwelijke premier"

Minister van staat Miet Smet heeft vanmiddag het boek voorgesteld dat haar naam draagt: "Miet Smet. Drie decennia gelijkekansenbeleid". Bij de presentatie liet Smet weten dat ze er zeker van is dat ons land op een dag een vrouwelijke premier zal hebben.

De biografie is niet van de hand van Smet zelf. Het boek kwam er in opdracht van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Historica Romy Cockx hield diepte-interviews met Smet en raadpleegde persberichten en publicaties om het verhaal te doen.

Tijdens de voorstelling vandaag blikte Smet onder meer terug op haar carrière in de regeringen-Martens en -Dehaene. "Het was bij de CVP niet anders dan bij de andere partijen. Men was overal gewend dat vrouwen thuisbleven. Ik heb dan ook geluk gehad met Martens en Dehaene. Als die twee premiers er niet waren geweest, zou ik het nog veel moeilijker gehad hebben als vrouw", zegt ze.

Smet vertelde ook dat in 1994, toen eerste minister Jean-Luc Dehaene topfavoriet was om voorzitter van de Europese Commissie te worden, toenmalig CVP-voorzitter Johan Van Hecke in haar wel een opvolger van Dehaene zag. "Jij moet eerste minister worden, maar omdat ik te veel tegenstand verwacht, ga ik toch iemand anders kiezen", zei hij haar.

"Mijn ambitie was in de ogen van Van Hecke minder belangrijk dan die van anderen. Ik heb hem dan gezegd dat hij mij vicepremier moest laten worden, maar ik was uiteindelijk maar wat blij toen bleek dat Dehaene bleef en ik minister van Arbeid kon blijven", zei Smet over die periode. "De tijd was toen ook niet rijp voor een vrouwelijke premier. Intussen is dat langzaamaan wel het geval. Ik ben er zeker van dat ons land op een dag een vrouwelijke premier zal hebben."

Als ze terugkijkt op het gelijkekansenbeleid van de voorbije jaren is Smet tevreden. De wet Smet-Tobback uit 1994 die quota invoerde voor de kieslijsten, is volgens haar een van de belangrijkste verwezenlijkingen. "Dat België internationaal in de kopgroep staat wat betreft het aantal vrouwen in de politieke besluitvorming, is aan die wet te danken", besloot ze.