De Zweden gaan opnieuw op wolven jagen

Zweden gaat deze winter voor het eerst in 45 jaar opnieuw een jacht op wolven organiseren, na een beslissing van het parlement om het aantal wolven in het land te beperken. Zweden laat ook de jacht toe op andere soorten die elders in Europa beschermd zijn.

In oktober heeft het Zweedse parlement besloten om het aantal wolven in het land te beperken tot 210 exemplaren verdeeld over 20 roedels de komende vijf jaar. Voor vijf Zweedse regio's, waar de wolven zich de afgelopen drie jaar voortgeplant hebben, is een jachtvergunning gegeven.

"De belangrijkste reden voor de beslissing is het verhogen van de tolerantie van de bevolking tegenover de aanwezigheid van de wolven in Zweden door hun aantal te beperken", zei een woordvoerder van de Zweedse administratie voor natuurbescherming Naturvaardsverket.

De afgelopen winter waren er in Zweden tussen 182 en 217 wolven volgens de schattingen van Naturvaardsverket. De administratie beveelt aan dat de jacht, die begin januari zou beginnen, beëindigd wordt als de wolven aan hun paartijd beginnen, half februari.

Nadat de wolven in de jaren 70 zo goed als uitgestorven waren in Zweden en Noorwegen, is de soort heringevoerd en het aantal wolven is sindsdien blijven groeien. Volgens specialisten is 200 een absoluut minimum om een levensvatbare populatie te houden, anderen houden het op minstens 500.

De Zweden laten ook de jacht toe op andere soorten, zoals de bruine beer en de lynx, die elders in Europa beschermd zijn. In Noorwegen zitten enkele tientallen wolven en de Noren hebben er daarvan ook al enkele afgeschoten.