Een op de drie gedetineerden gebruikt drugs

Een op de drie gedetineerden gebruikt drugs in de gevangenis. Dat blijkt uit een onderzoek van justitie. Op een studiedag is dan weer gezegd dat sinds de invoering van de werkstraffen, die al 800 keer niet zijn kunnen uitgevoerd worden binnen de termijn.

Cannabis is de meest gebruikte drugs in de gevangenis, gevolgd door heroïne en illegale medicijnen. Verveling, stress en het vergeten van problemen worden als reden genoemd voor het gebruik.

Opvallend is ook dat één derde van de gedetineerden zegt dat ze voor het eerst in aanraking kwamen met drugs in de gevangenis zelf.

Laurent Sempot van het gevangeniswezen, schrikt niet van de cijfers en zegt dat ze eigenlijk meer hadden verwacht. Met die cijfers zit België zowat op het Europees gemiddelde.

Momenteel is er een zeer duidelijk repressief beleid naast de behandeling en preventie, zegt Sempot. "Maar een gevangenis is een concentratie van mensen, en dus is het uiteraard zo dat de verleiding om drugs te gebruiken groot is wanneer iemand in de omgeving, in de cel bijvoorbeeld, drugs gaat gebruiken. Dat is een probleem dat wij zeker moeten aanpakken en waar wij ook zeker en vast, aandacht aan zullen geven in de volgende jaren."

Werkstraf niet binnen termijn

Sinds de invoering van de werkstraf, is die al 800 keer niet uitgevoerd binnen de opgelegde termijn van 12 maanden. Dat is gezegd op een studiedag bij de tiende verjaardag van de justitiehuizen.

De werkstraffen zijn het slachtoffer van hun eigen succes: het gaat intussen al om bijna een derde van de opgelegde straffen. In vijf jaar tijd is het aantal dossiers meer dan verdubbeld, en het lukt niet meer om voor iedereen op tijd een geschikte werkplek te vinden voor de taakstraf.

Vooral de weekends zijn een probleem, zegt Veerle Pasmans van het justitiehuis in Antwerpen. "70 procent van de mensen die een werkstraf krijgen, is jonger dan 30 jaar, en veel van die jongeren werken, wat s wil dat zeggen dat zij hun werkstraf moeten uitvoeren 's avonds of tijdens de weekenduren. Er zijn voldoende plaatsten in het algemeen, maar te weinig die de mogelijkheid bieden om tijdens het weekend hun werkstraf te laten uitvoeren."
 
Als de werkstraf niet binnen de termijn van 12 maanden kan uitgevoerd worden, betekent dat niet dat de straf wordt kwijtgescholden. De straf wordt hoe dan ook uitgevoerd, hoe lang het ook duurt.