Schauvliege: "Meer klimaathefbomen nodig"

Vlaanderen kan ambitieuzere klimaatdoelstellingen realiseren als de bevoegdheden in Belgie beter verdeeld zouden zijn. Dat zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in de aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen.

In Vlaanderen werd vorig jaar 10,8 procent minder CO2 uitgestoten dan in 1990. Zo doet Vlaanderen beter dan de Kyotodoelstelling, maar het gewest zal de komende jaren nog een tandje moeten bijsteken als de internationale gemeenschap in Kopenhagen een ambitieus akkoord bereikt. Als Europa zich engageert de uitstoot tegen 2020 met 30 in plaats van 20 procent te verminderen, dan zal dat voor Vlaanderen grote gevolgen hebben.

"In België moeten de gewesten de maatregelen nemen om de doelstellingen te halen, maar productnormering en fiscaliteit zijn nog federale materie", zegt Schauvliege. Met de huidige verdeling wordt tijd verloren en worden de middelen niet optimaal omgezet. "Dat debat moet gevoerd kunnen worden", meent Schauvliege.

De minister hoopt op een klimaatakkoord dat ambitieus is én juridisch bindend.