"Als jullie van België houden, splits BHV"

"Een zuivere en simpele splitsing van BHV". Dat is het enige wat Bart De Wever wil. Geen onderhandelde oplossing, geen Jean-Luc Dehaene. In een interview met Le Soir voorspelt hij een Vlaamse revolutie als er geen evolutie komt in het dossier.

Het mag duidelijk zijn: N-VA-voorzitter Bart De Wever danste niet op de tafel bij het horen van de plannen over Brussel-Halle-Vilvoorde die bij de premierwissel werden gesmeed. Jean-Luc Dehaene werkt aan een voorstel voor een onderhandelde oplossing, maar De Wever is daar nooit voorstander van geweest en is dat ook nu niet. Zijn vroegere compagnon de route Yves Leterme heeft zich volgens De Wever "laten vernederen door zijn eigen partij door zich te laten begeleiden door twee schoonmoeders, Martens en Dehaene".

In De ochtend op Radio 1 herhaalt De Wever dat een onderhandelde oplossing onmogelijk voordelig zal zijn voor Vlaanderen. "Ik weet uit ervaring dat de tegeneisen die de Franstaligen stellen een situatie creëren die nog erger is dan wanneer je BHV niet zou splitsen. Ik heb ze nooit akkoord weten gaan onder het eisenpakket dat in 2005 al op tafel lag (de voorstellen van toenmalig premier Guy Verhofstadt, nvdr.)."

De Wever twijfelt naar eigen zeggen niet aan de bekwaamheid van "koninklijk opdrachtgever" Jean-Luc Dehaene -"Dehaene is dé man die akkoorden kan maken"- maar meent dat BHV "een zeer geïsoleerd probleem is". "Je kunt die visie niet verdrinken in een breed akkoord ... Je raakt daar onderhandeld niet door tenzij je bereid bent om zowat alles prijs te geven."

In Le Soir pleit hij dan ook nog maar eens voor een onmiddellijke splitsing. "Het wetsvoorstel is klaar en beschikt over een democratische meerderheid. Zelfs Van Rompuy, president van Europa, heeft het ondertekend. Het volstaat om erover te stemmen", zegt hij in de Franstalige krant.

Op de vraag of dat wel kan, een Vlaamse meerderheid tegen Franstalige minderheid, reageert hij lichtjes verontwaardigd. "Elke dag aanvaarden de Vlamingen dat er in de Kamer over wetsvoorstellen zonder Vlaamse meerderheid wordt gestemd (de regeringen Leterme I en Van Rompuy I hadden geen Vlaamse meerderheid in de Kamer, ook de regering-Leterme II heeft die niet, nvdr.) Dat is gewoon ongezien sinds het ontstaan van België." De Wever vindt dat de Vlamingen bijzonder brave mensen zijn dat ze dit zomaar slikken.

"Non" zal ooit met "neen" beantwoord worden

De N-VA-voorzitter ontkent in De ochtend dat hij met zijn interview in Le Soir olie op het vuur wil gooien. "Ik weet ook niet waarom de Franstaligen zouden steigeren door iets wat iemand die in de oppositie zit, zegt." Over wat de gevolgen voor de Vlaamse regering zullen zijn, als er toch een onderhandelde oplossing komt, wilde De Wever in De ochtend geen uitspraken meer doen. "Laat mij voor één keer Dehaene citeren: dat probleem lossen we op als het zich stelt en in de hoop dat het zich niet zal stellen."

In Le Soir waarschuwde hij voor een Vlaamse revolutie als de evolutie stilgelegd wordt. "Als jullie van België houden, splits dan BHV", klinkt het in de krant. Als de Franstalige "non" niet mordicus stopgezet wordt, dan zal het ongenoegen over het wanbeleid, het onbestuur van België zich beginnen ophopen, je kunt daar in Vlaanderen niet blijvend begrip voor vragen", verduidelijkt hij in De ochtend. "Er komt een moment dat die "non" met een "neen" beantwoord zal worden. Dan kom je in een klimaat waarin je van evolutie naar revolutie gaat en ga je naar toestanden die je het best vermijdt."