Brusselse gebouwen worden toegankelijker

Het Brussels Gewest gaat in 2010 vijf maatregelen nemen om de toegankelijkheid van zijn gebouwen voor mensen met een handicap te verhogen. Dat maakte Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt en Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!) bekend.

Volgens De Lille zijn de gebouwen van de Brusselse administratie al redelijk goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. "Maar dit is nog maar een startpunt. Integrale toegankelijkheid betekent naast fysieke toegankelijkheid ook klantvriendelijkheid, duidelijke informatieverstrekking, een goede communicatie en een logische signalisatie," legt hij uit.

Een onderzoeksgroep van mensen met een handicap onderzocht het hele CCN-gebouw, waar de meeste diensten van het gewest gevestigd zijn, op zijn toegankelijkheid. Op basis van de resultaten werden vijf aanpassingen gepland, die allemaal volgend jaar zullen worden uitgevoerd.

Zo komt er in het CCN een lift die ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk is en wordt in het gebouw nieuwe signalisatie aangebracht. Die moet ook voor slechtzienden zichtbaar zijn en begrijpbaar voor mensen met een mentale handicap. Voorts zullen er in de omgeving geleidetegels worden aangelegd, om slechtzienden de weg naar stations, bushaltes en het CCN te tonen. Ten slotte komen er ook aangepaste toiletten en krijgen de loketbedienden een handboek en cursussen. Die moeten hen helpen om aan iedereen dezelfde service te kunnen bieden, op maat van hun behoeften.