De Clerck: "Nood aan verscherpte controles?"

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) is bereid om te onderzoeken of er scherper moet worden gecontroleerd op drugs in de Belgische gevangenissen. Uit een onderzoek van de federale overheidsdienst Justitie blijkt dat ruim één derde van de gedetineerden drugs gebruikt.

Volgens de minister besteden de gevangenissen al veel aandacht aan de drugsproblematiek. "Er zijn al een pak controles, maar ik wil wel kijken of er nood is aan verscherpte controles", zegt De Clerck.

"Meten is weten. We hebben nu de cijfers. Ik wil daarover met de gevangenisdirecties van gedachten wisselen."

De minister is evenwel geen voorstander van een substitutieprogramma waarbij verslaafde gedetineerden zouden kunnen rekenen op schone spuiten en naalden en op methadon.