Schonere lucht maar problemen blijven

De uitstoot van vervuilende stoffen in Vlaanderen is de voorbije 18 jaar ruim gehalveerd en de emissie van broeikasgassen blijft binnen de Kyotonorm. Dat blijkt donderdag uit een nieuw rapport van de VMM. Fijn stof blijft echter een probleem en de Europese langetermijnnormen voor ozon worden nog bijna overal overschreden.

Uit het rapport "Lozingen in de lucht 1990-2008" van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat aanzienlijk minder verontreinigende stoffen uitgestoten worden dan begin jaren 90. Zo is de uitstoot van koolstofmonoxide en dioxines sinds 1990 respectievelijk met 53 en 91 procent gedaald.

In achttien jaar tijd werd de uitstoot van stoffen die in de lagere luchtlagen ozonsmog vormen, bijna gehalveerd (-42 procent). De stoffen die ozon afbreken op hun beurt, en die verantwoordelijk zijn voor het gat in de ozonlaag, zijn zelfs met 75 procent gedaald sinds 1995.

De verminderde uitstoot is onder meer te danken aan de overschakeling naar aardgas, minder steenkoolverbruik en de invoering van beperkende maatregelen.

Meer CO2, minder broeikasgassen

Ook de uitstoot van broeikasgassen daalde, tot 92 procent van de emissies in 1990. Dat is echter niet te danken aan een verminderde CO2-uitstoot. Die ligt namelijk nog steeds 7 procent hoger dan in 1990, en bovendien neemt het aandeel van het verkeer en de gebouwenverwarming toe. Er worden wel meer auto’s met een lagere CO2-uitstoot verkocht maar het aantal voertuigen en de gereden afstand blijft toenemen.

Het resultaat is vooral te danken aan een verminderde uitstoot van N2O (lachgas), CH4 (methaan) en de F-gassen (gefluoriseerde broeikasgassen).

 

Fijn stof en ozon

De VMM meet ook de luchtkwaliteit in het Vlaamse gewest. In 2008 werden voor de meeste stoffen de Vlaamse en Europese normen gerespecteerd.

Op een derde van de meetposten werd wel nog de daggrenswaarde voor fijn stof overschreden. En de Europese langetermijndoelstellingen voor ozon, namelijk geen enkele dag hoger dan 120 microgram per kubieke meter, werden in 2008, hoewel dat een jaar was met matige ozonoverlast, nog bijna overal overschreden.