Steeds meer Belgen hebben schulden

Steeds meer Belgen hebben schulden omdat ze hun energiefactuur of gezondheidskosten niet meer kunnen betalen. Dat blijkt uit het jaarboek armoede van de Universiteit Antwerpen.

Het aantal collectieve schuldbemiddelingen ligt nu op ruim 73.000. Dat is een stijging van 14 procent in anderhalf jaar. In 57 procent van de gevallen hebben die schulden met energie te maken.

Opvallend is dat armoede ook binnensluipt in de middenklasse. Het gaat om mensen die hun budget zorgvuldig hebben beheerd en die op basis daarvan leningen zijn aangegaan. Intussen zijn ze werkloos geworden en kunnen ze hun schulden niet meer afbetalen.

België scoort slecht op kinderarmoede

In vergelijking met de rest van Europa doet België het erg slecht wat kinderarmoede betreft. 12 procent van de kinderen groeit op in werkloze gezinnen. In Europa is dat gemiddeld 9,4 procent.

Van de min 6-jarigen leeft in ons land 18 procent onder de armoederisicogrens. Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar is dat 16,9 procent en van 18 tot 24 jaar 16,7 procent.

"België scoort opvallend slecht op de leefsituatie van kinderen", stellen de onderzoekers vast. Ze waarschuwen voor de grote impact daarvan. "Die kinderen hebben minder kansen om voort te studeren en dat bevordert hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt niet, waardoor ze vaak niet uit de armoede geraken", luidt het.

Alleenstaanden en ouderen zijn risicogroepen

15 procent van de Belgen moet leven van een inkomen onder de armoederiscogrens. Alleenstaanden en 65-plussers lopen een hoger risico om in de armoede te belanden.

Het algemene armoederisico varieert in Europa tussen 10 en 25 procent, en ligt doorgaans hoger in het oosten dan in het westen. België situeert zich met 15 procent net onder het Europese gemiddelde van 17 procent. Van de Belgische bevolking moet 13 procent zich elementaire zaken ontzeggen.