Steeds moeilijker om plek voor werkstraf te vinden

Sinds de invoering van de werkstraf is die al 800 keer niet uitgevoerd binnen de opgelegde termijn van 12 maanden. Het blijkt steeds moeilijker te worden om nog op tijd een geschikte werkplek te vinden.

In vijf jaar tijd is het aantal dossiers waarin een werkstraf wordt opgelegd, meer dan verdubbeld. Meer dan een derde van alle veroordelingen zijn werkstraffen.

Maar de werkstraf is als het ware een beetje het slachtoffer van het eigen succes. Het lukt steeds minder om voor iedereen op tijd een geschikte werkplek te vinden voor de taakstraf.

Vooral in de weekends is er een probleem. "Zeventig procent van de mensen die een werkstraf krijgen, is jonger dan 30 jaar en veel van die jongeren werken", zegt Veerle Pasmans van het Justitiehuis in Antwerpen. "Dat wil zeggen dat zij hun werkstraf 's avonds of tijdens de weekenduren moeten uitvoeren. Er zijn voldoende plaatsen in het algemeen, maar eigenlijk te weinig die de mogelijkheid bieden om tijdens het weekend een werkstraf te laten uitvoeren."

Pasmans benadrukt dat de werkstraffen hoe dan ook uitgevoerd moeten worden. "Het kan even duren eer de werkstraf uitgevoerd kan worden, maar ze worden allemaal uitgevoerd."