Vlaams Belang wil "veilig ouder worden"

Vlaams Belang start met "Veilig ouder worden", een campagne rond preventie voor senioren. Volgens de partij blijven veel steden en gemeenten op dat vlak in gebreke.

Vorig weekend nam Vlaams Belang een visietekst aan waarin overeengekomen werd om sommige standpunten zachter te verwoorden. Vlaams fractieleider Filip Dewinter schuwde op de persvoorstelling in Antwerpen de harde toon, maar blijft wel voor een harde aanpak van de criminaliteit. "Uiteraard, dat lijkt mij voor de hand liggend", klinkt het.

De campagne pleit vooral voor meer veiligheidsmaatregelen voor senioren. "Het idee is er gekomen na enkele diefstallen bij ouderen in de lente van dit jaar, waarbij criminelen geen enkele vorm van geweld schuwden en waarbij bejaarden zijn overleden. De overheid laat na om iets te doen aan de stijgende criminaliteit tegenover ouderen, wij zien het daarom als onze plicht om de senioren te informeren", zegt Dewinter.

In een tienpuntenprogramma eist Vlaams Belang onder meer dat senioren inspraak krijgen bij de heraanleg van straten en pleinen. Meer verlichting, meer camerabewaking en minder hoge struiken moeten het onveiligheidsgevoel doen afnemen. De partij wil ook een politiesteunpunt in seniorencentra, waar de vaak minder mobiele senioren voor alles terechtkunnen.

Tegelijkertijd blijft Vlaams Belang een hardere aanpak van criminaliteit tegenover ouderen eisen. "Preventie en repressie zijn twee zaken die samengaan", aldus Dewinter.

Vlaams Belang zal de komende weken senioren inlichten met folders. Er komen ook info-avonden en er worden gratis halssnoeralarmen uitgedeeld.