Wijkpostbode wordt hulppostman

De directie van De Post heeft de hulppostman naar voren geschoven als alternatief voor de wijkpostbode in de onderhandelingen met de vakbonden over de personeelsbesparingen bij De Post.

In het oorspronkelijke plan van De Post was het de bedoeling wijkpostbodes in te schakelen die deeltijds post zouden bedelen en daarvoor minder betaald zouden worden dan een gewone postbode. De vakbonden hebben zich daar altijd tegen verzet.

Nu komt De Post met het alternatief van de hulppostman. Die zou ook minder verdienen dan de gewone postbode, maar wel meer voltijds werken en de mogelijkheid hebben om te kunnen doorgroeien tot het volwaardige statuut van postman. Vandaag onderhandelen vakbonden en directie over het voorstel.

"Enkel de naam verandert"

De vakbonden zijn niet tevreden met de geplande verandering van de "wijkpostbode" in "hulppostman". "De naam verandert, maar het opzet van het project is hetzelfde", zo zei André Blaise van de christelijke vakbond ACV, terwijl de directie en de vakbonden nog aan het vergaderen waren.

"Deze werknemers zullen nog altijd contractuelen met het statuut van arbeider zijn, met een loon dat licht verhoogd wordt tot 9,60 euro per uur, tegen 8,43 voordien, maar met de premies inbegrepen", zei de vakbondsman.