De werkloosheid in Brussel blijft stabiel

Vorige maand is de werkloosheid in het Brussels gewest stabiel gebleven. Er zijn ruim 102.000 werkzoekenden. Bij de mannen is er een lichte stijging van de werkloosheid, bij de vrouwen een kleine daling. Ook het aantal jonge werklozen daalt licht.

De toename van de werkloosheid in Brussel lijkt stilaan te stabiliseren. In november werden er 102.491 "niet-werkende werkzoekenden" geteld, of een toename met 75 personen (+0,1 procent) tegenover de maand voordien.

In vergelijking met november vorig jaar steeg het aantal werklozen met 9,5 procent, een stijging die in lijn ligt met de voorgaande maanden. Dat zegt Actiris, de Brusselse evenknie van de VDAB in Vlaanderen.

De werkloosheidsgraad in Brussel blijft met 20,8 procent van de actieve bevolking wel hoog. Meer dan de helft van de werklozen in het gewest is langer dan een jaar werkzoekend.

Bij de vrouwen was er in november een kleine daling van het aantal werklozen (-0,7 procent), tegen een kleine toename (+0,8 procent) bij de mannen.

Het Brussels Gewest telt ook 16.407 werkzoekenden jonger dan 25 jaar, dat zijn er 80 minder dan in oktober.