Duizenden vakbondsmilitanten in Brussel

In Brussel hebben de socialistische en liberale vakbonden betoogd voor een betere ontslagregeling voor arbeiders. De christelijke vakbond staakte niet mee en wil de zaak oplossen via sociaal overleg.

De bonden vragen onder meer dat de opzegvergoeding voor arbeiders (3 maanden) wordt opgetrokken tot het niveau van de bedienden (20 maanden). Dat zou de arbeiders beter moeten beschermen, zeker nu die categorie het zwaarst wordt getroffen door de economische crisis.

De vakbonden hadden daarover maandag al een gesprek met premier Yves Leterme (CD&V), maar kregen daar nul op het rekest. "Na dat overleg kunnen we alleen maar vaststellen dat er geen gevolg wordt gegeven aan de herhaalde oproep tot meer bescherming van werknemers die slachtoffer zijn van een crisis waar ze niets mee te maken hebben", klonk het toen.

Militanten van de socialistische en de liberale vakbonden verzamelden vanmorgen om 11 uur aan het Madouplein. "Er moet werkzekerheid komen en er moet een halt worden toegeroepen aan al die herstructureringen. En als het echt niet anders gaat, mogen werknemers die daar het slachtoffer van zijn, niet behandeld worden als kleenex-zakdoekjes, maar moeten ze een opzegtermijn krijgen die naam waardig", somde ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw de eisen nog eens op.

Een kleine delegatie van vakbondsmilitanten heeft gepraat met  minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) en met minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Volgens voorzitter De Leeuw heeft de regering het signaal van de werknemers begrepen dat er een "betekenisvolle vooruitgang" moet komen in het statuut tussen arbeiders en bedienden.

Volgens de organisatoren waren er ongeveer 4.000 tot 5.000 betogers. Een succes, zeggen ze, gezien de korte mobilisatietijd van vier dagen en de striemende regen. De christelijke vakbond staakt niet mee. Zij willen proberen om de zaak toch te regelen via sociaal overleg.

Ook de VSOA en de ACOD op de VRT deden mee aan de vakbondsactie. Het radionieuws van 13 uur en het tv-journaal van 13 uur zijn vandaag met een minuut vertraging begonnen.