Fernand Koekelberg opnieuw ter discussie

De auditeur van de Raad van State adviseert om enkele benoemingen aan de top van de federale politie ongedaan te maken. Het gaat om de benoeming van commissaris-generaal Fernand Koekelberg en zijn directeurs-generaal.

Het advies komt er na een klacht van de Waalse hoofdcommissaris Michel Brasseur. In 2000 wilde Brasseur de allereerste baas van de eengemaakte politie worden. Hij haalde de laatste ronde van het examen, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Herman Fransen, die commisaris-generaal werd.

Toen Fransen in 2007 vertrok, vond Brasseur dat hij automatisch benoemd moest worden op basis van de eerdere beoordeling, maar er kwam een nieuwe selectieprocedure. Brasseur werd niet geschikt gevonden en Fernand Koekelberg werd commissaris-generaal van de federale politie.

Brasseur stapte daarom naar de Raad van State. De auditeur van de Raad van State zegt nu dat niet alleen Koekelberg ten onrechte benoemd is, maar dat dat ook geldt voor twee directeurs-generaal. Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, worden de benoemingen vernietigd en blijft aan de top van de politie maar één directeur-generaal meer over.