Gent wil het klimaat niet langer belasten

Gent gaat als eerste stad in ons land het engagement aan om tegen 2050 het klimaat niet langer te belasten. Dat heeft de stad aangekondigd naar aanleiding van de Klimaatconferentie, die komende maandag start in Kopenhagen.

Tientallen vertegenwoordigers van bedrijven, ziekenhuizen, scholen, vakbonden, natuurverenigingen en andere organisaties uit de Gentse regio hebben gisteravond een verbond getekend met de stad.

"We hebben afgesproken dat we zuiniger zullen omgaan met energie", zegt schepen van Milieu Tom Balthazar (SP.A). "Het is de bedoeling om onder andere minder petroleum en gas te gebruiken en minder CO2 uit te stoten en daardoor minder gevaren voor ons klimaat te veroorzaken, want die zijn er echt wel."

In het verbond werden wel nog geen afdwingbare cijfers of een afdwingbaar tijdpad afgesproken. "Maar we spreken wel af dat we sector per sector zullen bestuderen en laten onderzoeken", aldus Balthazar. Werkgroepen zullen nadien per sector de knelpunten in kaart brengen en oplossingen uitwerken. 

Over twee jaar moet een klimaatplan klaarliggen. Tegen 2050 wil Gent niet meer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen om zo de CO2-uitstoot in te perken.