Regering port sociale partners aan

De federale regering dringt er bij vakbonden en werkgevers op aan tegen midden december een aantal maatregelen af te spreken om het statuut van arbeiders en bedienden beter op elkaar af te stemmen.
Foto archief

Dat staat in een mededeling van minister van Werk Joële Milquet (CDH) en vicepremier Laurette Onkelinx (PS). Die hebben vanmorgen de top ontvangen van de socialistische en liberale vakbond, bij het begin van de betoging om de ontslagvergoedingen voor arbeiders te verhogen.

Volgens Rudy De Leeuw van het ABVV heeft de regering het signaal van de bonden begrepen. "Zij zeggen dat de sociale partners het moeten oplossen, maar dat het signaal ook zal worden gegeven dat het gaat over de opzegtermijn van de arbeiders in deze crisisperiode. Met dat signaal moeten de werkgevers nu ook wezenlijk een antwoord geven op onze verzuchtingen", aldus De Leeuw.

Het VBO is niet echt te spreken over de mededeling van de regering. Het benadrukt dat de discussie niet alleen mag gaan over de opzegtermijnen voor arbeiders. Dat zou in het nadeel zijn van de bedrijven, en dat is onaanvaardbaar.