Rookverbod in horeca vanaf 1 juli 2014

De fractieleiders van de meerderheid in Kamer en Senaat hebben een akkoord bereikt over de invoering van een algemeen rookverbod in de horeca vanaf 1 juli 2014.

Vanochtend kwamen de fractieleiders van de meerderheidspartijen in Kamer en Senaat  bijeen voor een ultieme vergadering. Op zich hadden ze nog tijd tot dinsdag, wanneer de Kamercommissie bijeen zou komen over het onderwerp, maar de meederheid wilde een onderhandelde oplossing voor het weekend.

Bij de start van de vergadering bleek de verdeeldheid tussen de partijen nog groot. De liberalen en de PS waren gekant tegen een algemeen rookverbod en vonden 2012 zeker niet haalbaar. CD&V was dan weer een groot voorstander.

Uiteindelijk kwam er dus een compromis uit de bus. Het rookverbod komt er pas in juli 2014 én de regering zal samenzitten met de sector om te zoeken naar begeleidende maatregelen. Zo zou er bijvoorbeeld gedacht worden aan het versoepelen van de wetgeving rond studentenarbeid.

De discussie handelde alleen nog over een rookverbod in zogenoemde biercafés. Het rookverbod in cafés waar ook bereide etenswaren worden geserveerd, gaat sowieso in op 1 januari van volgend jaar.

Meerderheidspartijen en Unizo zijn tevreden

"Ik ben zeer tevreden met dit akkoord", zegt CD&V-voorzitster Marianne Thyssen. "Ons land kiest op deze manier duidelijk voor de gezondheid van de uitbaters, het personeel en de klanten van de hele horeca."

Open VLD is opgetogen dat het algemene rookverbod stapsgewijs wordt ingevoerd. "Wij hebben ons altijd verzet tegen het eenzijdig opdringen van een maatregel zonder dat hierover overlegd is met de sector," zegt Open VLD-fractieleidster Hilde Vautmans.

"We zijn tevreden dat we nu pas naar een rookverbod in biercafés gaan nadat hierover eerst is overlegd met de sector en nadat is bekeken welke begeleidende maatregelen nodig zijn", aldus Vautmans.

Zelfstandigenorganisatie Unizo is blij dat het rookverbod pas in 2014 van kracht gaat. "De kleine cafés hebben nu voldoende tijd om te bekijken hoe ze daarop kunnen inspelen", zegt voorzitter Karel Van Eetvelt.

"Dit is uitstel van executie, geen oplossing"

Horeca Vlaanderen is niet gelukkig met het uitstel van het totale rookverbod in de horeca. "Ik vrees dat de rokers onder onze klanten in 2014 nog steeds zullen roken. Dit is uitstel van executie, maar geen oplossing. Rokers zullen wegblijven bij een algemeen rookverbod", zegt Luc De Bauw van Horeca Vlaanderen.

De Stichting tegen Kanker is teleurgesteld en zegt dat het uitstel schadelijk is voor de volksgezondheid. De Stichting schat dat daardoor zo'n 10.000 hartaanvallen niet kunnen worden vermeden.