Turnhout gaat kleine misdrijven aanpakken

De stad Turnhout wil overlast door dronkenschap, wildplassen of agressie aanpakken. Mensen die zich vaak schuldig maken aan zulke kleine misdrijven, zullen intensief worden begeleid. Dat gebeurt in samenwerking met de politie, het parket en zorginstellingen. Vaak hebben de daders financiële of werkbegeleiding nodig of kampen ze met een drugprobleem. In Turnhout komen zo'n 20 "veelplegers" in aanmerking voor de begeleiding. Er wordt alvast gestart met een vijftal.