VS en Rusland beloven snel kernakkoord

De Amerikaanse president Barack Obama en zijn Russische collega Dmitri Medvedev hebben in een gezamenlijke verklaring beloofd dat ze zullen blijven samenwerken om de wederzijdse kernarsenalen verder in te krimpen. Vannacht loopt het START-1-kernakkoord af.

Amerikaanse en Russische diplomaten onderhandelen in Zwitserland al langer over een opvolger van het START-1-verdrag over de inkrimping van de kernarsenalen, maar ze hebben de deadline van vannacht niet gehaald. In theorie vervalt dan het START-1-verdrag uit '91, maar in de praktijk zullen beide staten zich voorlopig wel aan de bepalingen houden.

Toch willen VS-president Obama en zijn Russische collega Medvedev de rest van de wereld geruststellen en hebben ze dus in een verklaring beloofd om te blijven werken aan de inkrimping van hun omvangrijke kernwapenarsenalen.

Diplomaten van beide landen praten daarover al langer in de grootste geheimhouding in Zwitserland. Volgens sommige bronnen hopen ze om nog voor het einde van het jaar tot een definitieve tekst te komen. Wanneer die dan moet ondertekend en geratificeerd worden, is nog niet duidelijk.

Een historische START

Het Strategic Arms Reduction Talks (START-1) akkoord werd in juli '91 ondertekend door VS-president George Bush en zijn Sovjetcollega Mikhail Gorbatsjov. Het was het eerste en meest omvangrijke akkoord over kernontwapening en het eerste tastbare bewijs van het einde van de Koude Oorlog.

Na negen jaar onderhandelen beloofden de VS en de Sovjet-Unie toen om hun aantal kernkoppen meer dan te halveren tot 6.000 elk. Ook het aantal draagsystemen (raketten) op het land, op duikboten en strategische bommenwerpers werd beperkt tot 1.600 elk.

Na de val van de Sovjet-Unie werd het verdrag uitgebreid tot Rusland en de andere Sovjetrepublieken waar kernwapens waren opgeslagen. Die kernwapens in de andere ex-Sovjetstaten dan Rusland werden nadien ontmanteld. Twee jaar later kwam START-2 dat beperkingen oplegde aan raketten die meerdere kernladingen konden vervoeren.

Op dit ogenblik beschikken de Verenigde Staten nog over 3.700 kernbommen, Rusland heeft er 4.200. Dat is veel meer dan de andere kernmachten. President Obama heeft wel de wil uitgesproken om te ijveren voor een kernvrije wereld, maar die ligt wellicht nog veraf.