Socialisten zijn "Samen sterker"

Op een speciale vergadering in Sint-Truiden hebben de regionale voorzitters en secretarissen van SP.A een akkoord bereikt over een nieuwe partijwerking. "Samen zijn we sterker", heet de nota en volgt na de hevige kritiek op de top van de socialistische partij.

Midden oktober hield de socialistische basis een "therapeutische sessie" met de partijtop op het tweedaagse visiecongres in Brussel (foto). Die was nodig door de storm van kritiek die losbarstte na het lekken van e-mailverkeer over de aanduiding van de socialistische ministers in de Vlaamse regering. In de mails viel te lezen hoe de portefeuilles werden verdeeld en vooral hoe dat verkocht moest worden aan de buitenwereld. Personen die niet eens in het partijbestuur zaten hadden duidelijk een grote invloed.

Vandaag heeft de Raad van Voorzitters en Secretarissen zich eensgezind achter de nota "Samen zijn we sterker" geschaard. De banden met vakbond en mutualiteit worden aangehaald, en er komt een deontologische code voor de partijwerknemers. Dat moet leiden tot meer inspraak voor de zowat 55.000 leden van de socialistische partij.

Partijvoorzitster Caroline Gennez sprak na afloop van "een heel positieve voormiddag". De lokale verkiezingen in 2012 zijn cruciaal voor de partij. Dan zal blijken of de versterking van de partijwerking "in al onze vezels" geslaagd is. De federale verkiezingen zijn daarbij een essentiële tussenstap, luidt het nog in de nota.