Open VLD kiest tussen eerlijkheid en ervaring

Open VLD gaat een zware campagneweek tegemoet, nu de strijd om het voorzitterschap moet worden beslecht tussen twee kandidaten die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Het verschil in stemmen tussen Marino Keulen en Alexander De Croo bedraagt één luttele procent en dus wacht beiden de uitdaging om de kiezers van Gwendoline Rutten voor zich te winnen.

Rutten viel gisteren af in de eerste ronde van de voorzittersverkiezing. Haar kiezers moeten nu het verschil maken voor de twee overblijvende kandidaat-voorzitters en dat hebben Keulen en De Croo goed begrepen: in De zevende dag claimen ze allebei een programma te verdedigen dat niet zo veel verschilt van dat van Rutten.

"Er is een duidelijke band tussen het inhoudelijke project van Gwendoline en dat van mij", betoogt Keulen, "een breed liberaal verhaal. Alexander ziet dat iets enger, meer economisch georiënteerd. Ik denk dat het een en-en-verhaal is, economie en financiën, maar daarnaast ook kinderopvang, cultuur, klimaat, noem maar op."

De Croo is er dan weer van overtuigd "dat er veel meer raakvlakken zijn tussen het project van Gwendoline en mij. We deelden de analyse dat er iets grondig verkeerd is in onze partij. We moeten echt fundamenteel zaken veranderen. We waren ook de enige twee die van in het begin met een sterk inhoudelijk programma gekomen zijn. Voor mij heeft twee derde gestemd voor een grondige vernieuwing van onze partij."

Die vernieuwing is ook wat Keulen claimt, maar hij koppelt er zijn eigen politieke ervaring aan als grote troef. "Nu wordt het menens. Wie nu gekozen wordt, gaat binnenkort onderhandelen met Elio Di Rupo, Didier Reynders en Joëlle Milquet. Dat moet iemand zijn met kilometers op de teller, iemand met ervaring en iemand die de partij kent in al haar geledingen. Die troeven heb ik."

Tegenover die ervaring stelt De Croo zijn frisse eerlijkheid. "Ik kom op een frisse manier in de politiek. Bij mij is  what you see is what you get. Ik ben een eerlijk persoon." Bovendien brengt De Croo "economische ervaring" mee. "Ik ben een nieuwe auto in de politiek, maar ik heb 10 jaar buiten de poltiek gewerkt. Ik heb 10 jaar met mijn handen en voeten in de economie gezeten. Wij moeten die ervaring uit de praktijk weer in de politiek brengen."

Volgende week beslissen de leden van Open VLD wie het pleit wint: ervaring of frisheid. Hoe dan ook zal de harde strijd om het voorzitterschap in alle sereniteit verlopen, zo bezweren beide kandidaten. "Eén partij wint altijd en dat is Open VLD."