"Pedagogische tik leidt tot succes en geluk"

Het is tegenwoordig uit den boze of zelfs verboden om je kind te straffen met een tik. Ten onrechte, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Want kinderen die met een "pedagogische tik" worden bestraft, groeien op tot succesvollere en gelukkigere volwassenen.

"Wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet". Onder dat motto hielden ouders hun kinderen generaties lang op het rechte pad door ze te bestraffen met harde hand. Die aanpak is geleidelijk aan in onbruik geraakt, zozeer zelfs dat de Amerikaanse Marjorie Gunnoe, hoogleraar psychologie en gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen, moeite had om voldoende mensen te vinden die geregeld een klap hadden gekregen.

Uiteindelijk lukte het haar toch om 2.600 proefkonijnen te ondervragen, van wie een kwart nooit een klap had gekregen en de rest wel. Het onderzoek bracht haar tot de vaststelling dat een disciplinerende tik veeleer positieve gevolgen heeft, op voorwaarde dat hij enkel aan jonge kinderen wordt gegeven en niet te pas en te onpas.

Opvallende resultaten

Volgens Gunnoe’s onderzoek deden kinderen tot zes jaar -die regelmatig kennis maakten met de hand van een ouder- het als tieners beter op school. Bovendien gingen ze vaker naar de universiteit dan kinderen die met zachtere hand waren grootgebracht.

Bij kinderen die tot hun elfde klappen kregen was het resultaat minder eenduidig. Zij hadden hogere negatieve scores. Ze waren bijvoorbeeld meer betrokken in vechtpartijen, maar bleken academisch succesvoller te zijn.

Wie als tiener nog klappen kreeg, deed het op alle vlakken slechter dan om het even welke andere groep. “Op die leeftijd moet het dan ook stoppen”, besluit Gunnoe. “Want kinderen die ook als adolescenten nog slaag krijgen, geven later wel degelijk blijk van gedragsstoornissen.”

lees ook