Online inschrijven in Brusselse scholen

Vandaag starten de inschrijvingen voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. In tegenstelling tot vroeger hoeven ouders niet meer te kamperen aan de schoolpoort, maar kunnen ze hun kinderen inschrijven via een website.

Met de online-inschrijving wil de stad Brussel komaf maken met voor de scholen kamperende ouders. Toch voerden enkele ouders vanochtend aan het Brussels parlement actie tegen de nieuwe maatregel.

Volgens de actievoerders straft het nieuw inschrijvingssysteem de leerlingen die al bij voorbaat achtergesteld zijn. "Niet iedereen beschikt over een internetverbinding en niet iedereen heeft de vaardigheden om een online-formulier in te vullen" stelt Nico Martens van de vzw D'BROEJ (Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Vooral leerlingen van vreemde origine zouden volgens Martens uit de boot vallen.

De actievoerders onderstrepen de nood aan meer plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Ze betreuren ook het  laattijdig van start gaan van de informatiecampagne over de inschrijvingen.

Vandaag zijn de inschrijvingen gestart op www.inschrijveninbrussel.be.