Arrest Lernout & Hauspie weer uitgesteld

Het hof van beroep in Gent zal al het mogelijke doen om nog voor de zomer een arrest te vellen in het dossier Lernout & Hauspie. Het arrest is gisteren opnieuw met een maand uitgesteld.

"De beoordeling en toerekening van de verschillende tenlasteleggingen en de redactie van het arrest zullen vermoedelijk nog heel wat tijd in beslag nemen", zegt persrechter Martin Minnaert.

"De zaak is heel complex, het dossier bevat zo'n 350.000 bladzijden, de neergelegde conclusies zijn samen goed voor nog eens 10.500 bladzijden en het aantal neergelegde stukken bedraagt zo'n 20.000 bladzijden. Daar moeten de rechters door de wettelijke motiveringsplicht allemaal rekening mee houden bij het beraad", aldus Minnaert

Na de pleidooien nam het hof van beroep de zaak in beraad op 30 januari 2009. Een concrete datum voor het arrest ligt nog niet vast, maar het Hof zal naar eigen zeggen al het mogelijke doen om in de loop van dit gerechtelijk jaar nog tot een besluit te komen.