Directeur Toerisme Vlaanderen NY op vingers getikt

De directeur van Toerisme Vlaanderen in New York is op de vingers getikt omdat hij een uitnodiging had verstuurd met een foutieve kaart van Vlaanderen en Wallonië op.

Brussel werd in het midden van Vlaanderen gesitueerd en bovendien was er van Wallonië geen sprake op de kaart. Onder Vlaanderen stond "Frankrijk" vermeld.

De foute uitnodiging veroorzaakte veel opschudding in Franstalig België. Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) heeft in de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement gezegd dat de directeur is terechtgewezen.

"Er is een materiële fout gebeurd. De directeur had niet mogen toelaten dat de kaart gepubliceerd werd. De leidende ambtenaar in Vlaanderen, de administrateur-generaal, heeft een reprimande gestuurd en zal, indien nodig, nog eens instructies geven over de huidige staatsstructuur", aldus Bourgeois.

Bourgeois noemt het incident een "onaanvaardbare fout", maar wijst erop dat het zonder intentie gebeurd is en vindt de commotie overdreven. "Ik begrijp niet dat dit zo is opgeklopt."