Lieten: "Kijkcijfers zijn niet zaligmakend"

Minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) wil in de volgende beheersovereenkomst met de openbare omroep het kijkcijferbeleid corrigeren. "Kijkcijfers meten is niet zaligmakend", schrijft ze in een opiniestuk in De Standaard.

In de huidige beheersovereenkomst, die loopt tot 2011, staat hoeveel kijkers en luisteraars de VRT met haar journaals en informatiemagazines moet bereiken. Niet de kijkcijfers maar de kwaliteit moet vooropstaan. Al blijft het volgens de minister wel belangrijk dat de VRT een breed publiek blijft informeren.

Pluriformiteit en kwaliteit

De minister is bereid de media te steunen, maar ze wil ook voorwaarden verbinden aan steunmaatregelen die gefinancierd worden met publieke middelen. "Het is mijn bedoeling om, nadrukkelijker dan voorheen, het protocol met de geschreven pers te koppelen aan voorwaarden die de pluriformiteit versterken en de kwaliteit en de redactionele onafhankelijkheid verhogen", schrijft ze.

Lieten wil ook meer aandacht voor de opleiding journalistiek. "Opleidingen van vandaag moeten aangepast zijn aan de noden van de toekomst zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit. We moeten vermijden dat journalistiek gelijkgesteld wordt met sensatie, onbetrouwbaar en per definitie onjuist. Er is nood aan journalistiek die de dingen helder en correct uitlegt", schrijft ze.