Proces parachutemoord naar assisen

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft het dossier van de parachutemoord doorverwezen naar het hof van assisen in Tongeren. Het proces vindt vermoedelijk in het najaar plaats.

Het is intussen drie jaar geleden dat in Opglabbeek een vrouw van 37 omkwam bij een parachutesprong. Haar parachute zou gesaboteerd zijn. Het gerecht verdenkt Els Clottemans, een collega-parachutiste.