Staatsschuld weer bijna even hoog als bnp

De staatsschuld in België is opnieuw bijna even hoog als het bruto binnenlands product (bbp). Dat is de som van alle goederen en diensten die we samen in één jaar produceren.

Eind vorig jaar bedroeg de Belgische staatsschuld ongeveer 325 miljard euro, of net geen 98 procent van het bbp.

Over enkele maanden klimt die schuld wellicht boven de psychologische drempel van 100 procent van het bbp. Sinds 2007 is de staatsschuld weer flink gestegen, vooral door de financieel-economische crisis.