Verbreding Schipdonkkanaal op de helling?

Het milieu-effectenrapport (MER) over de verbreding van het Schipdonkkanaal in Oost- en West-Vlaanderen is afgekeurd door de Vlaamse administratie.

Het Schipdonkkanaal loopt over een lengte van 56 km vanaf Deinze in Oost-Vlaanderen tot in Zeebrugge in West-Vlaanderen, waar het uitmondt in de Noordzee. De Vlaamse regering heeft het plan opgevat om het kanaal breder te maken, waardoor er grotere schepen door kunnen en de haven van Zeebrugge dus beter ontsloten wordt.

Tegen een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal wordt al jarenlang geprotesteerd. Verschillende actiegroepen en burgemeesters in Oost- en West-Vlaanderen vinden de verbreding een regelrechte aanslag op de landbouw en de plaatselijke natuur.

Het milieu-effectenrapport moest de gevolgen van een mogelijke verbreding voor het milieu in kaart brengen. Het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid heeft dat rapport nu echter naar de prullenmand verwezen.

Of dat nu betekent dat de verbreding van het Schipdonkkanaal er niet komt, is nog niet duidelijk. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil voorlopig niet reageren.