Moet er nog zout zijn?

De aanhoudende koude veroorzaakt problemen op de weg én bij de strooidiensten. Die maakten de voorbije weken heel wat overuren en zitten nu bijna door hun voorraad heen. Een zoutcoördinator moet redding bieden.

De strooidiensten waren de hele nacht in de weer, maar toch was het op heel wat plaatsen gevaarlijk glad. Er gebeurden heel wat kleine ongevallen, meestal alleen met blikschade. 

Intussen raakt het strooizout stilaan op. Heel wat gemeentes zitten door hun voorraad heen en een volgende levering is pas voor volgende week. Omdat er zaterdag zware sneeuwval wordt verwacht, heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) samengezeten met de provinciegouverneurs.

" We hebben de problemen geïnventariseerd. De gemeentes vragen dat we prioriteiten stellen en dat zullen we ook doen. Als er schaarste is, moet je kiezen voor een hoofdweg in plaats van een pleintje dat slechts occasioneel wordt gebruikt", zegt Crevits.

Na het weekend zou de situatie in het hele land acuut worden. Daarom is een zoutcoördinator aangesteld die onder meer de voorraden in de verschillende gemeentes in het oog moet houden.

Sneeuw: problemen en pret

De Antwerpenaren zijn de sneeuw intussen stilaan beu. Volgens de ombudsdienst van de stad zijn er opvallend meer klachten over stoepen die niet sneeuwvrij zijn. Nochtans is dat een verplichting voor elke bewoner.

Daarnaast krijgen ook de vogels het erg moeilijk door de aanhoudende kou. "Door de sneeuw vinden ze moeilijk voedsel", zegt Marc Van De Voorde van het Vogelopvangcentrum in Malderen in Vlaams-Brabant. "Vogels die op het water leven, kunnen vastvriezen aan het ijs."

In West-Vlaanderen wordt voor het eerst een ijsbreker ingezet om het kanaal Bossuit-Kortrijk bevaarbaar te maken. "Het is eigenlijk een preventieve maatregel", zegt Claudia Van Vooren van de NV Waterwegen en Zeekanaal. "We verwachten nog meer ijs, maar willen het nu al eens breken zodat we de boot later minder beschadigen."

Toch is het niet alleen kommer en kwel. Op heel wat vijvers ligt al een dikke ijslaag en wordt er geschaatst. In Merchtem maakt men zich al op voor de alternatieve 11-dorpentocht op de kerkhofvijver. Het ijs is er nu tussen 9 en 12 centimeter dik en zou volgende week dik genoeg zijn om de populaire wedstrijd te organiseren.