Nieuw melkschandaal in China

In China is een nieuw melkschandaal aan het licht gekomen. Er is weer giftige melamine ontdekt in dozen melkpoeder. Drie verdachten zijn opgepakt en verschijnen deze week nog voor de rechter.

In 2008 kreeg China al eens te maken met een melkschandaal. Toen liet de overheid alle verdachte melkproducten uit de rekken halen. In de melk zat melamine, een giftige stof die gebruikt wordt bij de aanmaak van plastic en die kan leiden tot nierproblemen. Zes kinderen kwamen om, 300.000 kinderen werden zwaar ziek.

Nu blijkt dat het bedrijf Panda erin geslaagd is om de teruggeroepen besmette melk enkele maanden later opnieuw op de markt te brengen. De overheid raakte de fraude op het spoor en liet de verdachten al een jaar geleden oppakken, maar vertikte het om de zaak openbaar te maken, uit schrik om de zwaar getroffen melkindustrie opnieuw klappen te bezorgen.

Nochtans had de Chinese overheid een kordate aanpak beloofd en zelfs een wet uitgevaardigd om het publiek meteen te informeren bij voedselveiligheidsproblemen. Of er nieuwe slachtoffers gevallen zijn, is onbekend. Het Chinese voedselveiligheidsbureau zwijgt voorlopig in alle talen.

Meest gelezen