Defensie loost kerosine in riolering

Door een brandstoflek bij een vervangingsvliegtuig van het leger is er op de militaire luchthaven van Melsbroek kerosine in de riool terechtgekomen. "De gemeten hoeveelheden zijn in ieder geval niet schadelijk voor de bevolking", aldus Defensie.

Het vliegtuig dat brandstof lekte, was een Portugees vervangingstoestel. Omdat er voortdurend problemen waren geweest met twee verouderde Aribussen A310, besloot Defensie een Airbus A330 te huren van de Portugese maatschappij Hi Fly.

Maar ook het gehuurde toestel vertoonde problemen. Toen het toestel maandag met 136 militairen voor Afghanistan op weg was naar Doesjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan, klapte het landingsgestel na het opstijgen niet dicht. Daardoor moest het vliegtuig na anderhalf uur weer terugkeren naar de militaire luchthaven van Melsbroek.

Het Portugese burgervliegtuig dat de gehuurde A330 verving, kampte echter ook met een technisch probleem. Een beveiligingsmechanisme bij het tanken werkte niet waardoor dinsdag, tijdens het tanken in Melsbroek, een grote hoeveelheid kerosine gewoon op het tarmac liep.

Omdat de 15de Wing in Melsbroek niet over filters beschikt die de afvoerriolen op het tarmac scheiden van de gewone riolering, kwam de gelekte kerosine bij de opruimactie gewoon in de riolering terecht.

De woordvoerder van Defensie zegt dat er filters zullen worden geïnstalleerd die in de toekomst moeten voorkomen dat kerosine met rioolwater wordt vermengd. "Die beslissing was al genomen nog voor het incident dinsdag plaatsvond", benadrukt hij.

"Hoeveel kerosine er precies gelekt is, is niet duidelijk. Mocht er echt sprake zijn van pollutie, zal Defensie zeker verdere maatregelen treffen" ,besluit de woordvoerder.