Valt Oosterweel in het water?

De Vlaamse regering vreest dat de hele Oosterweelverbinding rond Antwerpen in het water zal vallen als de Raad van State daarover een negatieve uitspraak doet. De auditeur van de raad had dat eerder gevraagd.

De auditeur van de Raad van State heeft eerder kritiek geuit op het gebrek aan onafhankelijkheid van de experts die het milieu-effectenrapport  over de Oosterweelverbinding hebben opgesteld.

Als de Raad van State zich daarbij uitspreekt en de Oosterweelverbinding negatief beoordeelt, dreigen alle plannen voor de mobiliteit in Antwerpen in het water te vallen, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Hij spreekt in dat verband over een "rampscenario" waarbij er niet enkel flinke vertraging inzake mobiliteitsplannen komen, maar hij vreest ook voor politieke afrekeningen.

Ten slotte vreest Peeters ook dat er schadeclaims komen van bedrijven die aangetrokken waren voor de Oosterweelverbinding en de Lange Wapperbrug.

Peeters deed die uitspraken in een langer interview voor de VRT met Goedele Devroy waarin hij vooruitblikt op de uitdagingen van dit jaar.