Fiat voor versoepeling bankgeheim

De Raad van State heeft het licht op groen gezet om het bankgeheim in ons land te versoepelen. Op die manier kan de belastingfraude beter worden aangepakt. De Raad van State vindt dat de privacy van de belastingplichtige door de versoepeling "niet onevenredig" wordt geschonden, meldt De Tijd.

De Raad van State sprak zich uit over een  wetsvoorstel dat SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen had ingediend. Dat komt grotendeels overeen met de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie over fiscale fraude. Alleen Lijst Dedecker en de N-VA hebben die conclusies niet goedgekeurd, alle andere partijen wel.

Volgens het wetsvoorstel kan de belastingadministratie bij bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen krijgen over de bankrekeningen van een persoon die of een bedrijf dat vermoedelijk belastingen ontduikt. Uiterlijk na een maand moet de geviseerde belastingplichtige daarover worden geïnformeerd.

Volgens de Raad van State is het recht op privacy niet absoluut. Als er sprake is van een "dringende maatschappelijk behoefte", zoals de strijd tegen belastingfraude, mag iemands privacy geschonden worden. Dat is "niet onevenredig", besluit de Raad van State in zijn advies.

Volgens Van der Maelen gaat het om een belangrijke principiële beslissing. "Het bestaan van een bankgeheim is voor velen een scherm waarachter fiscale fraude kan gebeuren. Het doorbreken van dat bankgeheim laat toe om de fraude in België beter te bestrijden."