Israël straft officieren wegens oorlog in Gaza

Het Israëlische leger heeft twee hoge officieren een blaam gegeven wegens bombardementen op burgerdoelen tijdens de oorlog in de Gazastrook een jaar geleden.

Brigade-generaal Eyal Eisenberg en kolonel Ilan Malka krijgen niet echt een straf, maar wel een blaam. Ze behouden hun rang, maar het dossier zal wel een rol spelen bij mogelijke promoties.

De twee hoge officieren krijgen de blaam omdat ze volgens de legertop de regels op de oorlogvoering overtreden hebben , waardoor de levens van burgers onnodig in gevaar werden gebracht.

Concreet slaat dat op een artilleriebombardement met fosforgranaten van het VN-kantoor in Gaza-stad tijdens de oorlog begin vorig jaar. Dat kantoor werd toen vernield en daarbij zijn twee VN-medewerkers en twee Palestijnen omgekomen.

Niet zozeer het doelwit zelf, dan wel de inzet van fosforgranaten wordt de twee bevelhebbers aangerekend. Volgens de legertop mag het erg brandbare fosfor niet gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden en is dat toch gebeurd.

Het is voor het eerst dat Israël dat toegeeft. De Verenigde Naties hebben eerder zowel Israël als de extreme Palestijnse moslimgroep Hamas beschuldigd dat ze het oorlogsrecht overtreden hebben en burgers onnodig beschoten.

Witte fosfor

Witte fosfor wordt in tal van soorten munitie gebruikt. De stof is erg brandbaar als ze in contact komt met zuurstof en leidt ook tot een zware rookontwikkeling. Het wordt gebruikt in tracers, munitie voor handvuurwapens en zware artillerie om de vuurlijn te volgen, om rookgordijnen te leggen en als wapen tegen de vijand.

Fosfor kan leiden tot zware brandwonden en is in bepaalde hoeveelheden ook giftig. Het gebruik in oorlogstijd is dan ook erg omstreden, maar strikt genomen valt dat niet onder de internationale conventie die chemische wapens verbiedt. Toch beweren mensenrechtengroepen en een speciaal VN-onderzoeker dat het gaat om oorlogsmisdaden als fosfor gebruikt wordt in plaatsen waar veel burgers wonen zoals Gaza-stad.