Journalisten van persagentschap Belga staken

Het personeel van het persagentschap Belga heeft maandagnamiddag het werk neergelegd. De werkonderbreking duurde tot 23 uur.

De werknemers van het persagentschap nemen het niet dat het nachtwerk is uitbesteed aan het Nederlandse persagentschap ANP en dat de persoverzicht in de vroege ochtend wordt ingevuld door freelancers.

Ze zijn ook kwaad omdat de directie die beslissing zonder overleg heeft genomen. De journalisten van Belga vrezen dat de kwaliteit van het agentschap in gevaar komt.

De vakbonden willen blijven onderhandelen voor een kwaliteitsvolle nachtdienst binnen het agentschap.