"Brussel is een vredelievende stad"

Veel Brusselse burgemeesters zien geen heil in een eengemaakte politiezone als antwoord op het geweld in bepaalde wijken. Ze vinden ook dat de situatie aan Vlaamse kant op de spits gedreven wordt, sinds de mislukte overval van zaterdag waarbij een agent beschoten werd.

Overvallen zijn de ziekte van elke grote stad, klinkt het bij enkele Brusselse burgemeesters. "Brussel is een vredelievende stad waar helaas faits divers dramatisch kunnen aflopen, Dat is in elke grote stad zo", zei burgemeester van Molenbeek Philippe Moureaux (PS).

Een fusie van de politiezones is volgens Moureaux geen oplossing. "Dat is het monster van Loch Ness. Telkens als er een probleem is, vragen de Vlamingen één zone, dat heeft niks te maken met het probleem. Zouden de agenten met een naambordje "Brussel" in plaats van "Brussel-West" anders hebben gereageerd, zouden ze wat sneller hebben gelopen?".

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans (PS) valt Moureaux bij in Terzake. "Wij maken een verfijndere analyse en geloven niet dat er, door  2, 3 of 4 zaken, een geweldgolf passeert over de stad."

Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) relativeerde in Phara dan weer de term "faits divers". "Een overval is een fait divers, als u dat letterlijk vertaalt is dat een toevallige gebeurtenis, de vraag is of dit zo toevallig of eenmalig is. Blijkbaar niet. Je hebt een algemeen probleem in Brussel." Volgens Tobback moeten de Vlamingen nu eens voet bij stuk houden en de Franstaligen dwingen één politiezone in te voeren.

"Indien de Franstaligen niet mee willen, zouden de Vlamingen in de regering nu eens duidelijk moeten zeggen dat er maar bijkomend geld komt op voorwaarde dat die ene politiezone er is. Wie betaalt, bepaalt. Net zoals er voor Halle-Vilvoorde een apart parket zou moeten zijn, dan kon het parket van Brussel zich tenminste met de problemen van Brussel bezighouden."

SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt dient donderdag een wetsvoorstel in om de Brusselse politiezones in.

MR-senator Alain Destexhe is tot nu toe de enige prominente Franstalige politicus die voor een eengemaakte politiezone is. "Zes politiezones betekent ook zes bureaucratieën, terwijl de bureaucratisering net het grootste probleem van de politiehervorming is", vindt Destexhe. Hij wijst er nog op dat een veiligheidsbeleid niet mag herleid worden tot alleen maar repressie of een verstrenging van de strafwet. Er dient volgens hem ook werk te worden gemaakt van een herwaardering van bepaalde wijken en van een samenwerking tussen bedrijven en scholen.